Nabízené kalendáře tiskneme na laserovém tiskovém stroji Konica Minolta Bizhub C252.

I přes vysokou kvalitu je tisk odlišný od fotografické kvality kalendářů tištěných ofsetovou technologií ve velkých tiskárnách.

U fotografií upravujeme jas, pokud jsou příliš tmavé, nebo naopak příliš světlé (u příliš přeexponovaných nebo podexponovaných fotografií se ale již moc úprav dělat nedá). Neupravujeme barevnost fotografií, která se na výsledném produktu může lišit od toho, co vidíte na monitoru, popř. na papírových fotografiích. Dále Vám rádi odstraníme efekt červených očí (u některých fotografií toto již není možné). Ořezání fotografií na patřičný formát do konkrétního typu kalendáře je samozřejmostí.

MNOŽSTEVNÍ SLEVY SE UPLATŇUJÍ JEN TEHDY, KDYŽ SE JEDNÁ O STEJNÝ KALENDÁŘ - STEJNÝ TYP A STEJNÉ FOTOGRAFIE.

Děkujeme za pochopení.


I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro zákazníky internetového obchodu Maaya.cz dále jen prodávající. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Provozovatel Darky-potisk.cz:
Jaromír Šubrt
Lipová 58/73, 747 16 Hať
IČ: 74464949 
DIČ: CZ7509265808

Fakturační adresa:
Lipová 58/73, 747 16 Hať

Adresa provozovny:
areál Armatury group, Bolatická 2045/39, Kravaře, 747 21
(provozovna se nachází v areálu Armatury group)


II - OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Zákazník, tj. kupující stvrzuje podáním objednávky, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávku je možné podat:
a) přes elektronický obchod www.darky-potisk.cz

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Vaši objednávku potvrdíme e-mailem. V případě nedostatečné kvality fotografických podkladů Vás upozorníme na to, že výsledná kvalita produktu je závislá z velké míry na kvalitě Vašich fotografií a doporučíme zaslat jiné fotografie.


III - PLATEBNÍ PODMÍNKY, DOPRAVA

Při odeslání objednávky v hodnotě, která převyšuje 5.000 Kč na adresu v České republice, neúčtujeme žádné poštovné a balné. V případě objednávky nad 5.000,-Kč požadujeme platbu předem na účet.

V ostatních případech si automaticky (pokud není uvedeno jinak) účtujeme poštovné a balné následujícím způsobem :
- dobírka = 119,- Kč
- při platbě převodem = 99,- Kč

Pokud má zasilka váhu nad 10 kg, je v některých případech nutné účtovat dražší poštové, o této skutečnosti bude zákazník včas informován.
Poštovné může být prominuto nebo výrazně zlevněno, pokud je tak uvedeno v popisu zboží nebo nabídnuto prodávajícím.

Produkty méně náročné na výrobu, expedujeme obvykle do cca 5 dní (většinou ve čtvrtky), nebo po obdržení platby na účet, u náročnějších nebo rozsáhlejších objednávek, může být lhůta delší. V předvánočním období se doba dodání prodlužuje.

Všechny uvedené ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.


IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Ze strany zákazníka (kupující) 

Dle Občanského zákoníku, nemá zákazník možnost vrácení zboží ve lhůtě 14 dní, stejně jako u běžného zboží, protože se jedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, viz. níže.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem 
započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního 
trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li 
spotřebitel jejich originální obal
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) spočívající ve hře nebo loterii

2. Ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
c) vystavená cena zboží je chybná

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

V - NEPŘEVZETÍ DOBÍRKY

V případě, že nevyzvednete zboží odeslané na dobírku, dopouštíte se tak porušení obchodních podmínek a v tomto případě budeme postupovat takto:

- ode dne vrácení zboží odeslaného na dobírku zpět nám Vám budeme účtovat penále za nezaplacenou kupní cenu ve výši 1000,-Kč. Budou Vám zaslány instrukce k zaplacení této částky i s dnem splatnosti. Za každý den v prodlení bude účtována pokuta 0,5% z této částky. 

Ihned po vrácení dobírky k nám, Vás budeme informovat o možnosti uhrazení celkové částky + 100,-Kč (nové náklady na odeslání) na náš účet. Pokud do 7 dnů od odeslání tohoto e-mailu částku uhradíte, odešleme zboží znovu na Vaši adresu a penále nebudeme účtovat.

V opačném případě budou Vaše kontaktní údaje, spolu s našimi doklady o uzavření kupní smlouvy a také potvrzení o nevyzvednutí u České pošty, a.s., předány firmě, která se dlouhodobě zabývá vymáháním pohledávek.

VI - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše soukromá data sdělená při registraci, jakožto i Vaše fotografické podklady chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.